Kalite Kontrol

Home / Kalite Kontrol

Kalite kontrol

Kalite kontrol (QC) başarımızın anahtarıdır. Öğütme bilya kalitesi, tüm öğütme işlemlerini etkiler ve maliyetlerini önemli ölçüde kontrol eder, çünkü öğütme bilya kalitesi, öğütme bilyaları tüketim oranını, öğütme verimliliğini ve güç tüketimini kontrol eder. Dövme çelik bilyaları veya çubuklarının kalitesi birkaç faktöre bağlıdır. Bunlardan en önemlisi hammadde kalitesi, yani sıcak haddelenmiş yuvarlak çubuklardır. Yuvarlak çubuk kalitesi, çelik kütük kalitesinin bir fonksiyonudur. Kütüklerden yuvarlak çubukları kendimiz ürettiğimiz için, herhangi bir aşamadaki en küçük kalite sorunları bile tüm nihai ürün partisini mahvedebilir. Sonuç olarak Alpha Grinding Media’da önceden belirlenmiş prosedürlere göre hiçbir maliyetten ödün verilmeyecek sağlam bir kalite kontrol programı gerçekleşir. Bu adımlar, siparişlerinizin hatasız bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Çelik Kütük Kalite Kontrol

Çelik kütükler üzerinde herhangi bir kalite kontrol önlemi almadan önce, tedarikçilerimizi aynı şekilde titizlikle seçmeye çalışıyoruz. Kütüklerin daha düşük Kükürt ve fosfor safsızlıklarına ve daha iyi mikro yapıya sahip olması için, satıcılarımızın elektrik ark ocaklarında yüksek kaliteli hammadde kullanmaları bizim için önemlidir. Çelik Kütük satıcıları, herhangi bir iç kusuru tespit etmek için ultrasonik testler yapacak ve bunları raporlayacaktır. Kalite Kontrol ekibimiz, teslimattan önce kalitesini sağlamak için satın alınan her bir normalde 50 ton olan çelik kütük partisinden 3 numune alır. En önemlisi, malzeme bileşimi ihtiyaca uygun olmsidir. Partinin homojenliği, üç numunedeki her bir elemanın toleransları karşılaştırılarak da kontrol edilecektir. Olası çatlakları veya yüzey kusurlarını tespit etmek için görsel inceleme için oksit ve toz tabakasının soyulması ve çıkarılmasından sonra, element analizi için rastgele bir kütük parçası spektrografik kuantometreden geçer. Numunenin yüzey malzemesi, ark deşarjı ile ve test probu ile buharlaştırılır. Atom buharının içerdiği atomlar ve iyonlar, oluşturdukları radyasyon emisyonuna göre tespit edilir. Laboratuvar ekibimiz, herhangi bir yanlış okumayı önlemek için kantometrelerimizi CRM örnekleriyle düzenli olarak kalibre eder. Sonunda, altı ay boyunca depomuzda temsili bir numune tutulacaktır.

Sıcak Haddelenmiş Yuvarlak Çubuk Kalite Kontrol

Daha sonra, sıcak haddelenmiş yuvarlak çubukların üretim sürecinde, çubuklar kesildikten sonra bir seri tahribatsız test yapılacaktır. En hassas adım, öğütme bilya üretimi için çubuklar üretildiğinde veya müşteri tarafından talep edildiğinde gerçekleştirilen doğrultmadır. Özetle, QC ekibimiz boyut denetimleri yapar, Eddy Current Testing ile yüzey hatalarını kontrol eder, optik sistemle değirmen akışındaki yuvarlak çubuk boyutunu ölçer ve özel laboratuvar ekipmanlarıyla tolerans dışı boyutsal sapmayı tespit eder. Yine her partiden bir numune ileride başvurmak üzere saklanır. Kalite kontrol adımları tamamlanır tamamlanmaz çubuklar paketlenir ve sevkiyata hazır hale gelir.

Öğütücü Bilya Kalite Kontrolü

Diğer faktörlerin yanı sıra uygun olmayan kimyasal bileşim, düşük sertlik ve kötü mikro yapı bilyaların arızalanmasına neden olabilir. Kötü kalite kontrolü, kırık toplara, bombardımana, kapaklanmaya, yüzeyin dağılmasına ve şekilsiz toplara neden olabilir. Yanlış sertlik ve mikro yapı nedeniyle yüksek aşınma meydana gelir. Özetle, kalite kontrol ekibimiz çelik bilyalarımızın doğru şekilde tedarik edilmesini sağlamak için aşağıdaki önlemleri almaktadır. Her üretim partisinden, aşağıdaki testleri gerçekleştirmek için beş farklı big beg’den beş bilya örneği alıyoruz:

Grinding media Quality Control is the most important chain in
  1. Malzeme bileşim analizi: Belirtildiği gibi, QC ekibimiz çelik kütükler üzerinde element analizi yapar.
  2. Yüzey kalite kontrolü: Çelik bilyalarinda herhangi bir parçalanma varsa veya tamamen küresel değilse, SAG değirmen veya Ball değirmen hatlarina zarar verebilirler. Bu tür bilyalarin müşterilerimize ulaşmasını önlemek için, çelik bilyaların şeklini ve yüzey kalitesini sağlarken kusur, oluk ve kıvrımları en aza indirgemek için üç adımda görsele yüzey denetimi yapıyoruz. İlk olarak, dövme veya dökümden hemen sonra toplar sıcak olduğunda. İkincisi, ısıl işlemden sonra toplar soğuk olduğunda. Ve son olarak sevkiyattan önce, yani aşağıda 8 numarali maddede açıklanmıştır.
  3. Boyut kontrolleri: Herhangi bir partinin boyut tolerans limitini aşmamasını sağlamak için üretim sırasında sürekli çap kontrolleri yapılır.
  4. Öğütme Bilya/ çubuk yüzey sertliği testi: Öğütme Bilyalarin sertliği doğrudan aşınma oranını belirler. Alpha’da, laboratuvarımızdaki Rockwell sertlik test cihazı ile öğütme Bilyalarin yüzey sertliğini analiz ediyoruz. Seçilen 5 numuneden ikisi veya daha fazlası yüzey sertliği testini geçemezse, tüm parti daha düşük sertlikte öğütme bilya olarak sınıflandırılacaktır.
  5. Hacimsel sertlik testi: Hacimsel sertlik, öğütme bilyalari tel kesme yöntemiyle ortadan ikiye kesildikten sonra hesaplanır. Yüzey sertliği, ¾ yarıçap, ½ yarıçap, ¼ yarıçap ve topların merkezindeki sertliği ilişkilendirir. Bu kadar doğru sertlik profili, bilyaların aşınma performansını gösterir.
  6. Düşme testi: Bilyalarin ani darbelere karşı dayanıklılığını değerlendirmek için 8 metre yükseliğinden düşme testi yapılır. Düşme yüzeyi sertliği, bilya sertliğiden yüksek olan plakadan oluşturulmuştur, Dikey olarak düşürülen çelik bilyalar müşterilerin şartnameleri göz önünde bulundurularak test edilir.
  7. Metalografik yapı analizi: metalografi, mikro yapılarını mikroskop altında analiz ederek öğütme bilyalarımızın kalitesini kanıtlar. Bu tür bir analiz, sırayla darbe, sertlik ve aşınma performansı ile ilgili olan dönüşüm derecesini değerlendirir. Bu amaçla toplar tam olarak ortadan ikiye kesilir.
  8. Sevkiyat öncesi görsel inceleme: Öğütme bilyalari fabrikada onaylandıktan sonra, tüm bilyalarin bir masaya boşaltıldığı ve herhangi bir şekilsiz veya çok küçük bilyaya sahip olup olmadığı tek tek kontrol edildikten sonra sevkiyati yapılır.

Çelik öğütme bilyaları/çubukları bu aşamaları geçtikten sonra, müşterilerimizin büyük miktarda aşınma tasarrufu sağlayan yüksek kalitenin keyfini çıkaracağından eminiz. Kalitenin, bize birçok yeni müşteri kazandıran en iyi reklamımız olduğuna inanıyoruz.

Haberler ve Makaleler

Madencilik ve metal endüstrilerinde her zaman mükemmellik peşindeyiz